Zásady ochrany osobních údajů

Vážení hosté,
v souladu s GDPR není naším cílem schraňovat Vaše osobní údaje ve větší míře, než je nezbytně nutné. Přesto Vás chceme upozornit na základní pravidla, podle kterých s Vašimi osobními údaji nakládáme.

1) Vaše osobní údaje (jméno, adresa, ale zejm. telefon a email) užíváme v nezbytné míře v souvislostech s Vaší rezervací. Jedná se zejména o vyžádání zálohy, domluvu ohledně příjezdu, nezbytnou komunikaci v průběhu pobytu i po ukončení pobytu - např. nález zapomenuté věci na pokoji apod. Výjimečně kontaktujeme hosty významných akcí (veletrhy apod.) s dotazem, zda chtějí rezervovat ubytování na příští akci nebo ne.

2) Tyto kontaktní údaje nepředáváme jiným subjektům, neobchodujeme s nimi, neposíláme Vám nevyžádané reklamní emaily, 
ale evidujeme je z oprávněného zájmu a to z titulu plnění smlouvy.

3) Zákon o místních poplatcích a zákon o pobytu cizinců nám ukládají evidovat po zákonem stanovenou dobu i Vaše údaje z průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Tuto povinnost nám ukládá zákon a je Vaší povinností se prokázat průkazem osvědčujícím Vaši totožnost. V opačném případě Vás nemůžeme ubytovat. Podle obou zákonů dochází k pravidelným kontrolám plnění našich povinností a v ojedinělých případech jsme kontaktování Policií ČR kvůli seznamu ubytovaných osob v případě pátrání po hledaných osobách. Nezbytnými údaji jsou jméno, datum narození, místo narození, číslo průkazu totožnosti, trvalý pobyt. 

4) Ke skartaci domovní knihy dochází po 6-ti letech od posledního záznamu ze zákona. Lhůtu nelze zkrátit. Po tuto dobu jsme povinni domovní knihu archivovat. Údaje evidované z titulu plnění smlouvy (telefon, email) mažeme nebo skartujeme nejpozději po dvou letech od posledního pobytu. Tato lhůta se týká zejména firemních zástupců u opakujících se pobytů-veletrhy, akce na BVV, opakující se hosté na určité významné akce jako Moto Grand Prix apod., u ostatních hostů i dříve. Chcete tyto údaje vymazat dříve? Prosím kontaktujte nás.

5) Záznamy z bezpečnostních kamer slouží pro ochranu Vašeho i našeho majetku a bezpečí. Záznamy se nahrávají ve smyčce a obvykle k jejich přehrání dochází v řádu několika dnů.

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Mgr. Karel Vítek, tel. 723 444 974, email: rezervace@amipenzion.cz