Stornovací podmínky ubytování

Při jakékoliv změně nás prosím ihned informujte.

Informace vzhledem k pandemii koronaviru:
Vážení hosté, u rezervací zrušených z objektivních důvodů (zejm. nařízení vlády) jsme plně refundovali již zaplacené zálohy.
U nových rezervací  prosím zvažte situaci a ubytování objednávejte teprve ve chvíli, kdy budete vědět, že se cíl Vaší cesty uskuteční. Při zrušení z objektivních důvodů (opět např. nařízení vlády vedoucí k nucenému omezení provozu penzionu), budeme zálohy vždy vracet v plné výši zpět. Při zrušení ze subjektivních důvodů (typicky odpadne cíl Vaší cesty-např. školení, nemoc, strach kvůli koronaviru apod.), již budeme účtovat stornopoplatky a to v rozmezí od 200,- Kč až do plné výše dle stornovacích podmínek.
Věříme, že toto opatření pochopíte, protože i my v nastalé situaci musíme kapacitu ubytování využívat maximálně účelně s preferencí dlouhodobých pobytů.

Abyste předešli nutnosti stornovat Vaši rezervaci, prosím, rezervujte si ubytování teprve ve chvíli,
kdy si jste zcela jisti, že do Brna pojedete a ubytování využijete.

Následně budete požádáni o složení zálohy nebo platbu celé částky předem. Z důvodu vysoké poptávky považujeme za závazné pouze ty rezervace, které byly stvrzeny zálohou. Vy si tak můžete být jisti tím, že máte ubytování závazně a pevně rezervované.

V případě, že musíte Vaši rezervaci zrušit nebo změnit, informujte nás, prosím, o této změně ihned. Čím dříve rezervaci zrušíte, tím spíše můžeme pokoj znovu obsadit a Vám vrátit i vyšší část zálohy, než je uvedeno níže, což se nám úspěšně daří. Vaším aktivním přístupem při rušení rezervace tak můžete jedině vydělat.

Věděli jste, že:
- storno u zazálohovaných rezervací je každoročně pouze 3-4%
- storno a nedojezdy u telefonických a mailových rezervací bez zaplacené zálohy je více než 50%
-zálohy vyžadujeme proto, abychom rezervovali ubytování pouze hostům, kteří opravdu chtějí ubytování využít a ne lidem, kteří si ubytování rezervují "pro strýčka příhodu" a zbytečně blokují kapacitu penzionu lidem, kteří ubytování skutečně potřebují

Maximální výše stornopoplatku:
Pokud došlo ke zrušení rezervace více než 7 dní před příjezdem:
-u rezervací na 1 noc celá zaplacená záloha
-u rezervací na více než 1 noc celá zaplacená záloha, max. však 50% z celkové ceny pobytu

Pokud došlo ke zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem a alespoň 24 hodin před nástupní hodinou:
-u rezervací na 1 noc celá zaplacená záloha
-u rezervací na více než 1 noc celá zaplacená záloha, max. však 75% z celkové ceny pobytu

Pokud došlo ke zrušení méně než 24 hodin před nástupní hodinou nebo k nedojezdu:
-celá zaplacená záloha

Nástupní hodina=14:00 dne příjezdu
Nedojezd=situace, kdy host nenastoupí ubytování do 24:00 dne příjezdu a zároveň nemá zaplacenou částku za celý pobyt. V takovém případě se rezervace ruší, pokoj se nabízí jiným zájemcům a zaplacená částka propadá. Pokud je pobyt celý předem zaplacený, rezervaci držíme, ale účtuje se celá částka tak, jakoby host ubytování nastoupil.

Dohodou lze individuálně předem domluvit jiné stornovací podmínky.