Stornovací podmínky ubytování

Při jakékoliv změně nás prosím ihned informujte.

Abyste předešli nutnosti stornovat Vaši rezervaci, prosím, rezervujte si ubytování teprve ve chvíli,
kdy si jste zcela jisti, že do Brna pojedete a ubytování využijete.

Následně budete požádáni o složení zálohy nebo platbu předem. Výše zálohy je individuální a ovlivňuje ji především poptávka na daný termín. U jednodenních pobytů se zpravidla platí celá částka předem. Zálohy vždy vyžadujeme na rezervace uskutečněné 7 a více dní před příjezdem, v odůvodněných případech (akce, veletrhy, zvýšená poptávka) i na rezervace krátce před příjezdem.

V případě, že musíte Vaši rezervaci zrušit nebo změnit, informujte nás o této změně ihned. Čím dříve rezervaci zrušíte, tím spíše můžeme pokoj znovu obsadit a Vám vrátit i vyšší část zálohy, než je uvedeno níže.

Maximální výše stornopoplatku:
Pokud došlo ke zrušení rezervace více než 7 dní před příjezdem:
-u rezervací na 1 noc celá zaplacená záloha
-u rezervací na více než 1 noc celá zaplacená záloha, max. však 50% z celkové ceny pobytu

Pokud došlo ke zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem a alespoň 24 hodin před nástupní hodinou:
-u rezervací na 1 noc celá zaplacená záloha
-u rezervací na více než 1 noc celá zaplacená záloha, max. však 75% z celkové ceny pobytu

Pokud došlo ke zrušení méně než 24 hodin před nástupní hodinou nebo k nedojezdu:
-celá zaplacená záloha

Nástupní hodina=14:00 dne příjezdu
Nedojezd=situace, kdy host nenastoupí ubytování do 24:00 dne příjezdu a zároveň nemá zaplacenou částku za celý pobyt. V takovém případě se rezervace ruší, pokoj se nabízí jiným zájemcům, ale zaplacená částka propadá. Pokud je pobyt celý předem zaplacený, rezervaci držíme, ale účtuje se celá částka tak, jakoby host ubytování nastoupil.

Dohodou lze individuálně domluvit jiné stornovací podmínky.